મુખ્ય મંત્રી oommen chandy અને ઓગસ્ટ મહિનાના


chandy પ્રથમ ઓગસ્ટ 2004 માં મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા.
2011 ઓગસ્ટ તેમના રાજકીય નસીબ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું મૂકવામાં આવ્યા છે.
ઓગસ્ટ 8 મહિના છે.
સંજોગવશાત, તે 8 કે તિરુવનંતપુરમ ખાસ તકેદારી કોર્ટના ક્રમમાં અદા કરવામાં આવી હતી.
અન્ય રસપ્રદ પરિબળ દિવસ Chandy (anizham) જન્મ સ્ટાર શાસન હતું.
Anizham 17 સ્ટાર (+7 1 8 =) છે.

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: